ออมก่อนรวยกว่า กับประกันออมทรัพย์สุดคุ้ม

☑ ออมเงิน
☑ ได้เงินทอน
☑ ลดภาษี
☑ คุ้มครองชีวิต 500%

ออมอะไรก็ไม่สู้ ออมก่อนคนอื่น
เพราะยิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ ยิ่งรวยเร็วเท่านั้น

SCB Protect ขอแนะนำวิธีการออมเงินเก็บเงินก้อนแบบคุ้มๆ ช่วยลดหย่อนภาษี ให้เงินคืนเป็นกำลังใจระหว่างทางทุกปี พร้อมให้ความคุ้มครองสูงตลอดอายุสัญญาอย่าง ประกันสะสมทรัพย์ เอฟดับบลิวดี 20/10

เก็บเงิน คงที่ 10 ปี

คุ้มครองชีวิต
ถึง 20 ปี

ลดภาษีได้ 10 ปี

เท่าจำนวนเบี้ยประกันต่อปี

รับเงินคืน 5%

ของทุนประกัน
ตั้งแต่ปีที่ 1-19

รับเงินก้อน 420%

ของทุนประกัน
ในปีที่ 20

คุ้มครองชีวิต 500%

ของทุนประกัน
ตั้งแต่ปีแรก

หากฟังแล้วโดนใจ
แค่คุณกรอกรายละเอียดให้
SCB Protect ติดต่อกลับ

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี หรือ รายเดือน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง 200,000 บาท
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :

ลูกค้าสามารถซื้อได้สูงสุดกี่กรมธรรม์?

คำตอบ :

ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

เบี้ยประกันภัยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่?

คำตอบ :

ไม่ถูกปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบบประกันเอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10 มีเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

คำถาม :

สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย