เอฟดับบลิวดี
ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินเก็บ
สำหรับอนาคตพร้อมรับเงินคืนทุกปี

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินเก็บ สำหรับอนาคตพร้อมรับเงินคืนทุกปี

ทำงานหนักมาทั้งปี โบนัสออกทีก็ชื่นใจ สมกับที่เฝ้ารอและวางแผนไว้ แต่จะทำอย่างไรดีกับเงินก้อนนี้ เพื่อให้ยังมีเหลือถึงวันข้างหน้า เก็บเงินอย่างไร ให้งอกเงย หลากหลายวิธีแนะนำในสื่อโซเชียล คนนั้นว่าดีอย่างนั้น คนนี้ว่าดีอย่างนี้ แต่แบบไหนที่ตรงใจเราที่ได้ทั้งเก็บเงิน ลดหย่อนภาษี และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังอุ่นใจว่าครอบครัวและคนที่คุณรักจะไม่เดือดร้อน

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10  แบบประกันสะสมทรัพย์ อีกทางเลือกของการเก็บเงิน สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อม ความคุ้มครองชีวิตสูงตั้งแต่ปีแรก มีเงินคืนสบายๆ ทุกปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี เพิ่มอีกทางเลือกให้การเก็บออมโบนัสของคุณยิ่งคุ้มค่า
การันตี
เงินคืน

5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-19

รับเงินก้อน
เพิ่มอีก

420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา
ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20

คุ้ม
ครองชีวิตสูง

500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรก

เปลี่ยนภาษี
เป็นเงินเก็บ

ลดหย่อนภาษีสูงสุด
100,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี หรือ รายเดือน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง 200,000 บาท
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :

ลูกค้าสามารถซื้อได้จากช่องทางใด?

คำตอบ :

ช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น

คำถาม :

ลูกค้าสามารถซื้อได้สูงสุดกี่กรมธรรม์?

คำตอบ :

ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

เบี้ยประกันภัยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่?

คำตอบ :

ไม่ถูกปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบบประกันเอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10 มีเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

คำถาม :

สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเรา
สามารถติดต่อกลับไป