แผนคุ้มออมสุข

เริ่มออมหลักร้อย สู่ฝันหลักแสน
พร้อมรับเงินคืนทุกปี

แผนคุ้มออมสุข

เริ่มออมหลักร้อย สู่ฝันหลักแสนพร้อมรับเงินคืนทุกปี

ใครๆ ก็บอกว่าการเก็บเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราไม่สามารถทำงานหาเงิน
ไปได้ตลอดชีวิต แต่ทุกวันนี้
ค่าใช้จ่ายมารอทุกเดือน ไหนจะค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว
ภาระหนี้สิน อีกทั้งครอบครัวที่ต้องดูแล ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น
ทำงานมาหลายปี ก็ยังเก็บเงินเป็นก้อนไปทำตามฝันไม่ได้สักที

จะดีกว่าไหม เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ให้เป็นเงินออมก้อนโต เพื่อเติมฝัน
ของตัวเองและครอบครัว พร้อมหลักประกันความคุ้มครองชีวิต

ด้วยแผนคุ้มออมสุข ให้คุณเริ่มต้นเก็บเงินเพียง
วันละ 30 บาท เพื่อปกป้องฝันนั้นให้เป็นจริงได้
คุ้มค่าเงินออม

ด้วยเงินคืน 1%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24

คุ้มครองชีวิต

สูงสุดถึง 200%
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป

คุ้มมั่นใจ

บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนให้ หากทุพพลภาพ และยังคงได้รับความคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่อง

คุ้มยิ่งกว่า

ด้วยสิทธิลดหย่อนภาษี
เพิ่มความคุ้มค่าให้คุณ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผนคุ้มออมสุข

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

  • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
  • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี / ราย 6 เดือน / รายเดือน
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :

ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพหรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอตามความเป็นจริง โดยการพิจารณาให้ตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันของ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

ลูกค้าสามารถซื้อได้สูงสุดกี่กรมธรรม์

คำตอบ :

ไม่จำกัดจำนวนกรมธรรม์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัยของ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำถาม :

เบี้ยประกันภัยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่?

คำตอบ :

ไม่ถูกปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากแผนคุ้มออมสุขมีเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

คำถาม :

สามารถนำเบี้ยประกันไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

คำตอบ :

ลูกค้าสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

หมายเหตุ

  • แผนคุ้มออมสุขเป็นชื่อทางการตลาดของ แบบเอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ขายผ่านช่องทาง
ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเรา
สามารถติดต่อกลับไป