ร่วมงานกับเรา

เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ร่วมงานกับเรา

เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จุดเด่นของการมาเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect

✓ มีเงินเดือนประจำและเบี้ยขยันตามผลงาน
✓ มีโบนัสจ่ายรายสัปดาห์
✓ มีรายได้ไม่มีขีดจำกัด
✓ อบรมฟรีและพาสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยให้ฟรี
✓ มีสวัสดิการค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และเครื่องแบบ
✓ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
✓ มีแท็บเล็ตอุปกรณ์ช่วยขายประจำตัวให้ใช้งาน
✓ เลือกพื้นที่ดูแลลูกค้าได้
✓ มีฐานลูกค้าและพื้นที่ขายให้

บทบาทและหน้าที่ของ
ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect

นำเสนอแผนความคุ้มครองด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยให้ลูกค้า

ชอบพบปะพูดคุย รักงานขายและบริการ

ออกบูธกิจกรรมเพื่อการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์

บริการลูกค้าหลังการขายอย่างใส่ใจ

คุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect

  • อายุ 21-45 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพดี
  • รักงานขายและให้บริการ
  • ใช้งานแท็บเล็ตได้
  • สามารถเดินทางและทำงานแบบยืดหยุ่นได้
  • มีประสบการณ์งานขายธุรกิจใดก็ได้จะได้รับการพิจารณาพิเศษ ***


สมัครเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง