โปรโมชั่น

ประกันลดหย่อนภาษี จึ้งๆ ส่งท้ายปี

เพียงซื้อประกันของเอฟดับบลิวดีและเลือกจ่ายแบบรายปี ผ่านช่องทางโทรศัพท์ของ SCB Protect
โปรโมชันตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64

เงื่อนไขจึ้ง 1 การรับเงินคืน 5%:

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครประกันชีวิตของ FWD แบบรายปีผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ของบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์คำนวนจากเบี้ยประกันภัยหลักรวมสัญญาเพิ่มเติมทุกประเภทต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (ไม่สามารถนับรวมกรมธรรม์ได้) ซึ่งลูกค้าจะได้รับเงินคืน 5% ของเบี้ยที่ชำระแบบรายปีงวดแรกเท่านั้น โดยจะมียอดเงินคืนเป็นจำนวนเต็มและปัดทศนิยมทิ้ง เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป 
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนของผู้ชำระเบี้ยประกันเท่านั้น ดังนั้นชื่อของผู้ชำระเบี้ยประกันต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ ชื่อบัญชีพร้อมเพย์ โดยเงินคืน 5% ของเบี้ยที่ชำระงวดแรกจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน หลังจบรายการ (ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยที่กรมธรรม์ต้องผ่านการอนุมัติรวมถึงผ่านระยะเวลาการแจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คือภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว 30วัน หรือโดยที่กรมธรรม์ผ่านการอนุมัติและไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่มีการโอนเงินคืน 
 • หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของท่านได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทจะมอบบัตรกำนัลแทนเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (โค้ดส่วนลด Lazada)ให้แทน โดยค่าเบี้ยตั้งแต่ 20,000 บาท จะได้รับโค้ดส่วนลด Lazada 1,000 บาท และค่าเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10,000 บาท จะได้รับเพิ่มอีก 500 บาท ตามรายละเอียดข้างล่างดังนี้

  • เบี้ยประกัน 20,000-29,999 บาท รับโค้ดส่วนลด Lazada 1,000 บาท 
  • เบี้ยประกัน 30,000-39,999 บาท รับโค้ดส่วนลด Lazada 1,500 บาท 
  • เบี้ยประกัน 40,000 บาท ขึ้นไป รับโค้ดส่วนลด Lazada เพิ่ม 500 บาท ทุก ๆ ค่าเบี้ย 10,000 บาท

 • โค้ดส่วนลด Lazada พร้อมวันหมดอายุของโค้ด จะถูกจัดส่งทาง SMS ตามที่ท่านได้ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้กับทางทีมขาย โดยจะส่งให้แก่ท่านภายใน 60 วันหลังจบรายการ (ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยที่กรมธรรม์ต้องผ่านการอนุมัติรวมถึงผ่านระยะเวลาการแจ้งสิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) คือภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว 30วัน หรือโดยที่กรมธรรม์ผ่านการอนุมัติและไม่ได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ ภายในวันที่มีการส่งโค้ดส่วนลด
 • โค้ดส่วนลด Lazada สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยน/โอน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลาซาด้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ไม่ได้มีส่วนในการรับผิดชอบข้อโต้แย้งใดและเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
 • กรณีลูกค้าไม่ได้รับ SMS อันเนื่องมาจากปัญหาของเครือข่ายให้บริการ กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โทร 1314 เพื่อทำการจัดส่งอีกครั้ง

เงื่อนไขจึ้ง 2 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0%

ผ่านบัตรเครดิต SCB

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) และแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิตนาน 6 เดือน โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเต็มจำนวน กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่าน บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช่องทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือน โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ /เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาแบ่งชำระ 0% จะต้องเป็นยอดที่ไม่เกินจากวงเงินอนุมัติของธนาคาร และไม่สามารถแบ่งชำระยอดจากวงเงินชั่วคราวได้
 • การทำรายการแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นี้ ลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น 
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน

ผ่านบัตรกดเงินสด Speedy Cash

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt (“ผู้ถือบัตร”) และแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตร Speedy Cash นาน 12 เดือน โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเต็มจำนวน กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ช่องทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 • แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,600 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ /เซลล์สลิป
 • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น

เงื่อนไขจึ้ง 3 แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดเบี้ยที่ทำรายการภายใต้บัตรเครดิตที่ทำรายการ สูงสุด 200,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% 
 • ผู้ถือบัตรที่ประสงค์เข้าร่วมรายการ จะต้องพิมพ์ SPT4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลกเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ตัวอย่างการลงทะเบียน เช่น SPT4 567891011121 #8888 
 • กรณีลงทะเบียนโดยระบุจำนวนคะแนนเกินยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ทำรายการเข้ามา จะทำการคำนวณคะแนนตามยอดเบี้ยที่ชำระภายใต้บัตรเครดิตที่ทำรายการเท่านั้น 
 • บัตรเครดิตที่ลงทะเบียนให้ตัดคะแนนแต่ไม่มียอดทำรายการเข้ามา ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% 
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้ามา แต่ไม่ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืน 10% 
 • ธนาคารจะทำการตัดคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน และคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point เพียงพอกับยอดคะแนนที่แจ้ง แลกรับเครดิตเงินคืนไว้ ทั้งนี้ หากคะแนนสะสม SCB Rewards / M Point ของผู้ถือบัตร ณ วันที่ทำการตัดมีไม่เพียงพอให้ตัดได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่มอบเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร 
 • คะแนนสะสมที่ถูกแลก เป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ 
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาโปรโมชันเท่านั้น เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

เงื่อนไขทั่วไปของธนาคารไทยพาณิชย์

 • รายการซื้อ/ชำระเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked), Call for Dee Jung รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • การให้สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิต / บัตรกดเงินสด (Speedy Cash) ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันดำเนินการมีผลบังคับใช้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขทั่วไป

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ผู้เอาประกันควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น โทร 1314
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย โทร 1351

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว