อัลทิเมท เซฟวิ่ง 12/6

คุณเป็นคนนึงที่ให้ความสำคัญกับการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้และลงมือทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและทำให้เรามั่งคั่งในอนาคต

แต่ก็ลังเลและยังหาแผนการเงินที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้สักที เพราะคาดหวังว่าจะออมเงินทั้งทีต้องมีทั้งความคุ้มค่าและมั่นคง 

อัลทิเมท เซฟวิ่ง 12/6 แผนบริหารเงินออมช่วยคุณเก็บเงินก้อนเพื่อทำตามฝันที่วางไว้ภายในเวลา 12 ปี คุ้มค่ากับเงินคืนทุกปี
พร้อมรับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา มั่นคงด้วยความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

undefined

การันตีเงินคืนทุกปี 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-6 และ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7-12
รับเงินก้อนเพิ่มอีก 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เปลี่ยนภาษีเป็นเงินเก็บ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ผลประโยชน์ความคุ้มครองอัลทิเมท เซฟวิ่ง 12/6

 •  
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1- 6 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 7- 12 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 1
 • รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 2
 • รับ 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 3
 • รับ 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 4
 • รับ 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 5
 • รับ 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 6-12
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี
 • แผนแผนที่ 1
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  20,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1- 6 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
  3,600
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 7- 12 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
  7,200
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  120,000
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
  130,800
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 1
  22,000
 • รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 2
  42,000
 • รับ 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 3
  62,000
 • รับ 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 4
  82,000
 • รับ 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 5
  102,000
 • รับ 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 6-12
  122,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี
  19,620
 • แผนแผนที่ 2
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  30,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1- 6 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
  5,400
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 7- 12 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
  10,800
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  180,000
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
  196,200
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 1
  33,000
 • รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 2
  63,000
 • รับ 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 3
  93,000
 • รับ 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 4
  123,000
 • รับ 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 5
  153,000
 • รับ 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 6-12
  183,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี
  29,430
 • แผนแผนที่ 3
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  50,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1- 6 รับเงินคืนปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
  9,000
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 7- 12 รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวม 6 ปี
  18,000
 • สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 12 รับเงินครบกำหนดสัญญา 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  300,000
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
  327,000
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 1
  55,000
 • รับ 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 2
  105,000
 • รับ 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 3
  155,000
 • รับ 410% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 4
  205,000
 • รับ 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 5
  255,000
 • รับ 610% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ ปีกรมธรรม์ปีที่ 6-12
  305,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี
  49,050
 • อายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี 
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี 
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี 
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 20,000 บาท 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง 100,000 บาท 
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว