เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

ทำงานหนักมาทั้งปี โบนัสออกทีก็ชื่นใจ สมกับที่เฝ้ารอและวางแผนไว้ แต่จะทำอย่างไรดีกับเงินก้อนนี้
เพื่อให้ยังมีเหลือถึงวันข้างหน้า เก็บเงินอย่างไร ให้งอกเงย

หลากหลายวิธีแนะนำในสื่อโซเชียล คนนั้นว่าดีอย่างนั้น คนนี้ว่าดีอย่างนี้
แต่แบบไหนที่ตรงใจเราที่ได้ทั้งเก็บเงิน ลดหย่อนภาษี
และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังอุ่นใจว่าครอบครัวและคนที่คุณรักจะไม่เดือดร้อน

เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10 แบบประกันสะสมทรัพย์ อีกทางเลือกของการเก็บเงิน
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อม ความคุ้มครองชีวิตสูงตั้งแต่ปีแรก มีเงินคืนสบายๆ ทุกปี
พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี เพิ่มอีกทางเลือกให้การเก็บออมโบนัสของคุณยิ่งคุ้มค่า

เปลี่ยนภาระภาษี เป็นเงินเก็บเพื่ออนาคต พร้อมรับเงินคืนทุกปี

การันตีเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-19
รับเงินก้อนเพิ่มอีก 420% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญาณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
คุ้มครองชีวิตสูง 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรก
เปลี่ยนภาษีเป็นเงินเก็บ ลดหย่อนภาษีสูงสุด100,000 บาทตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10

 •  
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ
 • รวมเบี้ยประกันภัย (ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี)
 • สามารถเปลี่ยนภาษี เป็นเงินออม ตลอด 10 ปี
 • กรณีฐานภาษี 10%
 • กรณีฐานภาษี 20%
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–19 รับเงินคืนปีละ 5% รวม 19 ปี
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบสัญญา 420%
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-20
 • แผนแผนที่ 1
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  50,000
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ
  22,500
 • รวมเบี้ยประกันภัย (ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี)
  225,000
 • สามารถเปลี่ยนภาษี เป็นเงินออม ตลอด 10 ปี
 • กรณีฐานภาษี 10%
  22,500
 • กรณีฐานภาษี 20%
  45,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–19 รับเงินคืนปีละ 5% รวม 19 ปี
  47,500
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบสัญญา 420%
  210,000
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
  257,500
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-20
  250,000
 • แผนแผนที่ 2
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  80,000
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ
  36,000
 • รวมเบี้ยประกันภัย (ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี)
  360,000
 • สามารถเปลี่ยนภาษี เป็นเงินออม ตลอด 10 ปี
 • กรณีฐานภาษี 10%
  36,000
 • กรณีฐานภาษี 20%
  72,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–19 รับเงินคืนปีละ 5% รวม 19 ปี
  76,000
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบสัญญา 420%
  336,000
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
  412,000
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-20
  400,000
 • แผนแผนที่ 3
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  100,000
 • เพศชาย และ เพศหญิง อายุ 35 ปี เบี้ยประกันภัยรายปี ปีละ
  45,000
 • รวมเบี้ยประกันภัย (ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี)
  450,000
 • สามารถเปลี่ยนภาษี เป็นเงินออม ตลอด 10 ปี
 • กรณีฐานภาษี 10%
  45,000
 • กรณีฐานภาษี 20%
  90,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1–19 รับเงินคืนปีละ 5% รวม 19 ปี
  95,000
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 รับเงินครบสัญญา 420%
  420,000
 • ผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญารวม
  515,000
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • เสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-20
  500,000
 • อายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นสูง 200,000 บาท
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว