แผนคุ้มออมสุข

ใครๆ ก็บอกว่าการเก็บเงินเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราไม่สามารถทำงานหาเงินไปได้ตลอดชีวิต
แต่ทุกวันนี้ ค่าใช้จ่ายมารอทุกเดือน ไหนจะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ภาระหนี้สิน อีกทั้งครอบครัวที่ต้องดูแล
ก็ต้องใช้เงินทั้งนั้น ทำงานมาหลายปี ก็ยังเก็บเงินเป็นก้อนไปทำตามฝันไม่ได้สักที

จะดีกว่าไหม เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ให้เป็นเงินออมก้อนโต
เพื่อเติมฝันของตัวเองและครอบครัว พร้อมหลักประกันความคุ้มครองชีวิต

ด้วยแผนคุ้มออมสุข ให้คุณเริ่มต้นเก็บเงินเพียงวันละ 30 บาท เพื่อปกป้องฝันนั้นให้เป็นจริงได้

เติมฝัน ให้คุณและครอบครัว ด้วยเงินก้อนโต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

คุ้มค่าเงินออม ด้วยเงินคืน 1%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24
คุ้มออมสุข ด้วยเงินคืนก้อนโต 150% ของจำนวนเอาประกันภัยเมื่อครบสัญญา
คุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป
คุ้มยิ่งกว่า ด้วยสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มความคุ้มค่าให้คุณ

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผนคุ้มออมสุข

 •  
 • ความคุ้มครอง
 • เป้าหมายมีเงินก้อนในอีก 25 ปี ข้างหน้า
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • รวมเงินคืนตลอดสัญญา
 • รับเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24 เพื่อเป็นโบนัสพิเศษให้กับตัวเอง (ปีละ)
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อสานฝันให้ตัวเองและครอบครัว
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-10
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 11-25
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน
 • เพศชาย อายุ 30 ปี
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี
 • แผนแผน 1
 • ความคุ้มครอง
 • เป้าหมายมีเงินก้อนในอีก 25 ปี ข้างหน้า
  150,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  100,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • รวมเงินคืนตลอดสัญญา
  174,000
 • รับเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24 เพื่อเป็นโบนัสพิเศษให้กับตัวเอง (ปีละ)
  1,000
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อสานฝันให้ตัวเองและครอบครัว
  150,000
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-10
  150,000
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 11-25
  200,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน
 • เพศชาย อายุ 30 ปี
  878
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี
  860
 • แผนแผน 2
 • ความคุ้มครอง
 • เป้าหมายมีเงินก้อนในอีก 25 ปี ข้างหน้า
  450,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  300,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • รวมเงินคืนตลอดสัญญา
  522,000
 • รับเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24 เพื่อเป็นโบนัสพิเศษให้กับตัวเอง (ปีละ)
  3,000
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อสานฝันให้ตัวเองและครอบครัว
  450,000
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-10
  450,000
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 11-25
  600,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน
 • เพศชาย อายุ 30 ปี
  2,635
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี
  2,580
 • แผนแผน 3
 • ความคุ้มครอง
 • เป้าหมายมีเงินก้อนในอีก 25 ปี ข้างหน้า
  750,000
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
  500,000
 • ผลประโยชน์เงินคืน
 • รวมเงินคืนตลอดสัญญา
  870,000
 • รับเงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-24 เพื่อเป็นโบนัสพิเศษให้กับตัวเอง (ปีละ)
  5,000
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เพื่อสานฝันให้ตัวเองและครอบครัว
  750,000
 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 1-10
  750,000
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ ที่ 11-25
  1,000,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน
 • เพศชาย อายุ 30 ปี
  4,346
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี
  4,256
 • อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 25 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว