เกี่ยวกับ
SCB Protect

เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ SCB Protect

เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ไทยพาณิชย์ โพรเทค

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความมั่นคงทางการเงินให้กับสังคมไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านความคุ้มครองที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดีขับเคลื่อน ด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับเรา

ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรง ทางการเงินให้กับสังคมไทยในทุกระดับ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ธนาคารได้ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ทุกครอบครัวควรจะมี เพื่อปกป้องคุ้มครองทำให้คนไทยพร้อมรับมือ กับความเสี่ยงต่างๆในชีวิต และประเทศไทยยังมีช่องว่างในเรื่องความคุ้มครองอยู่อีกมาก
นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคยังเปลี่ยนไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการวางแผนการเงิน ทำให้ปัจจุบันความต้องการด้านความคุ้มครองได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองที่ได้รับ การอบรมเป็นอย่างดีจะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เน้นความคุ้มค่า พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ฉับไวและเข้าถึงง่าย ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและความพึงพอใจจากการบริการของเรา

นอกจากจะดำเนินงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์และการบริการด้านความคุ้มครองต่างๆ ไปสู่ลูกค้าพร้อมการบริการที่ดีที่สุดแล้ว ไทยพาณิชย์ โพรเทค ยังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกัน ในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่า และตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ชีวิต

วิสัยทัศน์ของเรา

ร่วมสร้างสรรค์ความคุ้มครองทางการเงินให้กับสังคมไทย ด้วยบริการที่เป็นเลิศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรมืออาชีพ

พันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความคุ้มครอง ให้กับลูกค้าของเราในทุกๆวัน โดยการ

  • ค้นหาความต้องการของลูกค้า
  • ให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามความต้องการ ของลูกค้า
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • การันตีมาตรฐานการบริการ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า
  • ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

Care

ใส่ใจ ในงานที่ทำ ในเพื่อนร่วมงานและในลูกค้าของเรา

Open

เปิดใจ กับสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีๆ

Reliable

ไว้ใจได้ ที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างซื่อสัตย์สุจริต

Efficient

ตั้งใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน

บริการความคุ้มครองของเรา

ในปัจจุบันที่ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย เราจึงเน้นการนำเสนอความคุ้มครองผ่าน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการหลักคือ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันทรัพย์สิน และประกันออมทรัพย์ ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงเวลาตั้งแต่การหารายได้ การใช้จ่าย การออมเงิน และการส่งต่อเงินให้กับคนที่เราห่วงใย เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต

นอกจากนี้เพื่อการให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด เราจึงมีช่องทางการขายและการบริการผ่าน 3 ช่องทางคือ

  • ช่องทางดิจิทัล
  • ช่องทางโทรศัพท์
  • ช่องทางที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง